Mail naar verkoop@valeda.nl

Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT GAESP BV

Inleiding

Gaesp BV neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een

veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke

gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy

Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw

persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor

vragen kun je altijd contact opnemen met verkoop@gaesp.nl.

Wie is Gaesp BV?

Gaesp BV is de besloten vennootschap Gaesp BV, kantoorhoudende te (3011 BN) Rotterdam

aan Vasteland 78, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

nummer 62225529.

Gaesp BV is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gaesp BV de

verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Gaesp BV jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Gaesp BV persoonsgegevens over

jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Gaesp BV voor dat specifieke doel

gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de

gegevens door Gaesp BV worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles

gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie

Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam

bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag: Wettelijke verplichting

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Beheer van bestellingen

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,

Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,

Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-

nummer, Klantnummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,

Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,

Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-

nummer, Klantnummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,

Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,

Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-

nummer, Klantnummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de

dienst te leveren

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de

dienst te leveren

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de

dienst te leveren

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: CRM

Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie,

Bestelgeschiedenis, Browser, User ID, Telefoonnummer

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Sollicitatie

Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie,

Bestelgeschiedenis, Browser, User ID, Telefoonnummer

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Marketing

Doeleinde: Direct marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,

Interesse in een product, User ID, Bestelgeschiedenis,

Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: A iliate marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,

Interesse in een product, User ID, Bestelgeschiedenis,

Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Nieuwsbrief

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,

Interesse in een product, User ID, Bestelgeschiedenis,

Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Retargeting

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,

Interesse in een product, User ID, Bestelgeschiedenis,

Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Website

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Account aanbieden

Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, User ID

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, User ID

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Beveiliging van gegevens

Gegevens: Telefoonnummer, Beroepsactiviteiten, IBAN, Naam, Adres,

BSN-nummer

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Doeleinde: Credit check

Gegevens: Telefoonnummer, Beroepsactiviteiten, IBAN, Naam, Adres,

BSN-nummer

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde: Marktonderzoek

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Gaesp BV heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Gaesp BV over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Gaesp BV. Je kunt verzoeken dat Gaesp BV je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Gaesp BV te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Gaesp BV of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Gaesp BV te verkrijgen. Gaesp BV zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming

is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Gaesp BV je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Gaesp BV

Een verzoek kan verstuurd worden naar verkoop@gaesp.nl. Gaesp BV zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Gaesp BV een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Gaesp BV je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Verwerkers

Het kan zijn dat Gaesp BV verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Gaesp BV ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Gaesp BV worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Gaesp BV worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Gaesp BV je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar verkoop@gaesp.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Gaesp BV jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar verkoop@gaesp.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.X